Ses, Video ve Data Prizleri

Ses, Video ve Data Prizleri

Tüm medya içeriklerine kolayca erişim ve paylaşımı sağlar.

1Müzik ve Video

Multimedya hizmetlerinin gelişimi, yaşam alanlarında veri değişimi, müzik ve video işlevlerine ayrılmış erişimlerin öngörülmüş olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. BTicino gerek birebir işleve ayrılmış prizler gerekse birden fazla işlevin aynı anda dağıtımı için çok işlevli konektörler sunmaktadır (Ev Otomasyonu, Telefon ve Veriler).

2Multimedia Kablo Tesisatı

Konutlarda Yapısal Kablo Tesisatı tekniği, elektrik panosunun içinde bir iletişim alanı gerektirir ve ev otomasyon sistemi ile tamamen entegre olan bir şekilde ve geçici çözümlere gerek duyulmaksızın farklı odalarda çeşitli hizmetlerin dağılımını gerçekleştirir (ses, video ve veri).