İnsan Kaynakları Vizyonumuz

 
· Düşüncelerinin eylemsel ve davranışsal sonuçlarını da dikkate alan, pragmatik, alçakgönüllü, ilişkisel, bilgiyi paylaşabilen ve daha güçlü iletişimde bulunan insangücü potansiyelimizin en iyiyi ortaya çıkarın,
· Mevcut teknik kapasitelerini, araştırmaya istekli, açık fikirli ve akılcı düşünce sistematiğinde sorgulayarak geliştirebilen çalışanlara sahip,
· İç potansiyelindeki yetenekleri belirleyerek, onların farklılıklarından kaynaklanan yeteneklerini zenginleştirme gayretinde ve bu yeteneklerini elde tutabilen,
· Daha olgun ve yapıcı ruhlu iş ilişkileri ile takım çalışmasına dayanan çalışma koşullarıyla iş ortamındaki kalite ve mutluluğu yükseltebilen,,
· Her bir çalışanın önemli olduğu,
· Çalışanın bağlılığını önemseyerek değerlendiren ve iş sorumluluklarına ve performasına bağlı rekabetçi bir ücret yönetim modeline sahip,
· Şirket içi kariyer yükselme olanaklarıyla çalışanın yönetsel yetkinlik ve davranışlarını geliştiren,
· Çalışanın iş arkadaşlarının başarılarından gurur duyabildiği,
· İş Odaklı eğitim olanaklarıyla ve OSR kariyer yönetim sistemiyle çalışanlarına yatırım yapan,

İş Pazarının seçkin BTicino Türkiye şirket kültürünü yaratmak ve geliştirmektir.