ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ ve SOSYAL FAYDALAR

 
Sektörel ortalamayı ve TEFE/TÜFE koşullarını değerlendiren şirketimiz, bu çerçevede çalışanını enflasyon karşısında mağdur duruma düşürmeyen ve iş pazarının sektörel ortalamalarının üzerinde bir Ücret Yönetim Sistemini uyugulamaktadır. Performans Değerlendirme Sistemimizin uzantısında yıllık bazda performans artışları ayrıca belirlenmektedir. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Yakacak Yardımı, İzin Harçlığı, Bayram Harçlığı, Evlilik/Doğum/Askerlik/Ölüm/Çocuk Yardımı ile öğrenim durumlarına bağlı olarak Tahsil Yardımı yapılmaktadır.
 
 
 
   

SEÇME YERLEŞTİRME VE İŞE ALIM SÜRECİ

 
Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan insan gücü ihtiyacımızı, değişik kaynaklardan temin edilen ve kurum kültürümüz ile ihtiyaç duyulan iş pozisyonunun gerektirdiği uygun yeterliliklere sahip adaylar arasından ''DOĞRU İŞE, DOĞRU İNSAN'' ilkesi çerçevesinde en kısa sürede ve belli bir analiz metodolojisi ile karşılamaktayız. İhtiyaç duyulan iş pozisyonu için, iç potansiyel ve aday bilgi bankamızdaki mevcut adaylar arasından uygun yeterliliklere sahip adaylar bulunamaz ise; şirketimizin internet siteleri ve gerekirse gazete ilanları ile ihtiyaç duyulan pozisyon için arayışımızı duyurulmaktadır. Açık iş pozisyonu için beklenen kilit yetkinlikleri değerlendirilen adaylardan ihtiyaçlar ile eşleştirilebilenler arasından mülakatlar sonucunda seçim yapılmaktadır. İşe alınan elemanlara Oryantasyon Eğitim Programı uygulanır.
 
 
   

EĞİTİM

 
Çalışanlarımızın yetkinliklerinin şirket hedefleri ve iş pozisyonlarının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar çerçevesinde, eğitim ihtiyaçları belirlenir, analiz edilir ve yıllık bazda Stratejik Eğitim Planı yapılır. Hedef; çalışanlarımıza şirket hedefleri paralelinde ihtiyaç duydukları kişisel gelişim fırsatları yaratmak, onların içlerindeki en iyiyi ortaya çıkartmak, bireysel ve şirket hedeflerini aynı noktada bütünleştirmek, müşteri beklentilerini en üst düzeyde cevaplandırabilecek potansiyel ve dinamik iş gücümüzü hep daha iyiye taşıyabilmektir. Yıllık eğitimler iç ve dış kaynaklı olarak gerçekleştirilir, sonuçları analiz edilir ve değerlendirilir. Eğitim sonuçlarının iş süreçlerine yansımaları, ölçme ve değerlendirme yoluyla geliştirilir.
 
 
   

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve KARİYER

 
Şirket hedefleri ile çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlamayı amaçlayan sistematik bir süreçtir. Çalışanlarımızın şu anda yapmakta oldukları işi daha iyi yapabilmeleri için mevcut yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve ileride üstlenecekleri pozisyonlar için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amacıyla kullanılır. Sistemin üç temel bacağı vardır: Hedeflerle Yönetim, Çalışanın Gelişimi ve Yetkinlik Bazlı Değerlendirme. Amir-Çalışan sistematik performans görüşmelerine dayanan uygulamada, bireylerin ve süreçlerin sürekli iyileştirme temel prensibi içinde gelişimi esas alınır. Tüm LEGRAND çalışanlarının sistematik bir süreç çerçevesinde küresel kariyer fırsatları yakalayabilme şansı mevcuttur.
Bu konuda küresel olarak işletilen TALENTIS sistemi üzerinden tüm yetenekler değerlendirilebilinir.